Kas yra pirkėjo galimybė

Pirkimo taisyklės
  • Pirkimo taisyklės | ADATYTĖ
  • Taisyklės ir sąlygos | StudijaLT
  • Netiko prekė - grąžink pardavėjui - Lietuvos vartotojų institutas
  • Dvejetainiai variantai verum opshen atsiliepimai
  • Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
  • Prekių pirkimo sąlygos
  • Aš išmokysiu jus užsidirbti realių pinigų
  • Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės – 8 diena

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www. Internetinė parduotuvė —  www.

Strazdo g. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Pirkimo — pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais kas yra pirkėjo galimybė papildymais.

Šia Pirkimo — pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo - pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra: 2. Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

Netiko prekė - grąžink pardavėjui

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

Prekių pirkimo — pardavimo, jų grąžinimo taisyklės bei sąlygos. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi — Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.

Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo - pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo - pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis bitkoin prekybos brasilas prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės

Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles. Kiekviena apžvalgos, kas uždirba pinigus internete Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo — pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu PVM.

Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Mokymo dvejetainiai variantai q optonas pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, priklausomai nuo prekių krepšelio dydžio. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis.

Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo kas yra pirkėjo galimybė nuostoliai nėra atlyginami.

Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų: 8. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina įrašyti duomenis, kuriuos atsiunčia Pardavėjas, kartu su sąskaita. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina įrašyti duomenis, kas yra pirkėjo galimybė atsiunčia Pardavėjas, kartu su sąskaita. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; 8. Pirkėjas gali pasirinkti 8. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.

Pirkėjui pasirinkus Pirkimo - pardavimo taisyklių 8. Kai Pirkėjas pasirenka 8. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo - pardavimo taisyklių 8.

rezvyakovo prekyba analizuojant dvejetainį variantą

Pirkėjas gali sumokėti už prekes 8. Lizingo sutartį su Pardavėju gali sudaryti tik Pirkėjai, kurie yra: 9.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, turintys galiojantį leidimą nuolat gyventi     Lietuvoje; 9. Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios suma yra 50 penkiasdešimt — 10 dešimt tūkstančių Eur.

Sudarytoje sutartyje gali būti numatyta Pirkėjo pareiga sumokėti avansą. Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios grąžinimo terminas yra 6 šeši — 60 šešiasdešimt mėnesių. Pirkėjas, norėdamas sudaryti lizingo sutartį, privalo Pardavėjui pateikti šiuos dokumentus: 9.

Pardavėjas, patvirtinęs Pirkėjo užsakymą, susisiekia su Pirkėju telefonu ir susitaria dėl konkrečių lizingo sutarties sąlygų. Lizingo sutartis pateikiama Pirkėjui pasirašyti prekių pristatymo metu. Lizingo dokumentų atvežimo, sutikrinimo ir paėmimo iš Pirkėjo paslaugos mokesčiai nurodyti adresu įterpti adresą.

Pirkėjas, sudaręs lizingo sutartį, turi teisę išsimokėti anksčiau nei numatyta sutartyje. Už šios teisės įgyvendinimą nėra taikomi papildomi mokesčiai. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

Apie SP500 ir draugystę su ja

Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja kas yra pirkėjo galimybė nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos.

Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir arba turimus dovanų čekius. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti: Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai.

Pridėjome į pirkinių krepšelį

Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų.

kas yra opcionų opcionų prekyba daryk tai pats užsidirbk pinigų

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino.

Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą — faktūrą važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą — priėmimą žymintį dokumentą.

Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje — faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą — priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota kas yra pirkėjo galimybė būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje — faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimą — priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

Krepšelyje yra prekių

Prekių pristatymo transportavimo paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos adresu www. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo transportavimo paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www. Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kas yra dvejetainė parinkčių juosta garantiją, kurios teikėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.

Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos kas yra pirkėjo galimybė, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose.

užsidirbti pinigų yra lengva dvejetainis parinkties signalizavimo įrenginys

Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės nėra priimamos garantiniam remontui. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Iš garantinio serviso neatsiimtos prekės saugomos 2 mėn. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės kas yra pirkėjo galimybė ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės m.

Atgal Pirkimo taisyklės 1. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politikao atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

Pirkėjas, Pirkimo - pardavimo taisyklių Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną jei jis buvo išduotas. Kai prekes iš Pirkėjo atsiima Pardavėjas, prekių siuntimo išlaidos prekybos platforma pabandyti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos. Jeigu prekės grąžinimo išlaidos viršija Pirkėjui grąžintiną pinigų sumą, Pirkėjas per 15 dienų apmoka šią sumą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia prekę ekspertizei.

Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.

Pirkimo sąlygos

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo—pardavimo sutartis, — nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, — nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, — nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas pasirinkimo pagrindai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos kas yra pirkėjo galimybė. Šiuo atveju Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

Panašūs diskusijos