Kokios yra emitento galimybės

Emitento galimybė yra

Emitento galimybė yra nuosavybė Turinys Šia direktyva siekiama užtikrinti geresnį investuotojų informavimą apie vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentus, kurių buvimo arba veiklos vieta yra kurioje nors ES šalyje. Direktyva reikalauja, kad ES šalys skelbtų periodinę finansinę informaciją apie savo pajamas per finansinius metus bei einamąją informaciją apie turimą reikšmingą balsavimo teisių dalį.

kokios yra emitento galimybės

Šiuo pakeitimu siekiama: sumažinti administracinę naštą mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, kad jie turėtų daugiau galimybių naudotis kapitalu; didinti skaidrumo sistemos veiksmingumą, visų pirma informacijos apie kokios yra emitento galimybės galimybė yra nuosavybė nuosavybę atskleidimo atžvilgiu. Periodinė finansinė informacija Periodinė informacija turi būti teikiama apie vertybinių popierių emitento ir jo kontroliuojamų įmonių finansinę būklę.

Kita vertus finansinė atskaitomybė turi būti viešai prieinama ne mažiau kaip dešimt mėnesių, tačiau ne daugiau kaip penkerius metus.

kokios yra emitento galimybės

Pranešimas apie turimas reikšmingas balsavimo teises Emitento galimybė yra nuosavybė akcininkas įsigyja emitento, emitento galimybė yra nuosavybė akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcijų, turinčių balsavimo teisių, arba jas perduoda, jis privalo informuoti emitento galimybė yra nuosavybė apie balsavimo teisių, kurias jis turės po sandorio, procentinę dalį.

Ji taip pat taikoma ir kitais atvejais, kai fizinis arba juridinis asmuo turi teisę įsigyti, perduoti balsavimo teises arba jomis pasinaudoti.

Tam, kad būtų įvertintas ribos pasiekimas, turėtojas turi patvirtinti akcijas su kitomis finansinėmis priemonėmis. Pranešime, kurį būtina pateikti kuo greičiau, turi būti pateikta informacija apie naują balsavimo teisių paskirstymą, akcininko identifikacinį numerį, pakeitimo datą ir pasiektą balsų ribą. Ši direktyva įpareigoja į biržos sąrašus įtrauktas bendroves, veikiančias gavybos naftos, dujų ir mineralų ar miškų auginimo pramonės sektoriuose, atskirose metinėse ataskaitose deklaruoti mokėjimus valdžios institucijoms tose šalyse, kuriose jos vykdo savo veiklą.

kokios yra emitento galimybės

Direktyva įsigalioja m. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip m.

kokios yra emitento galimybės

Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai. Komisijos reglamentas EB Nr. Taip pat žiūrėkite.

kokios yra emitento galimybės

Panašūs diskusijos