Kaip ištrinti svetainę apie pajamas

SEO Auditas: 10 Paprastų Žingsnių Tyrimui Atlikti!
Šie veiksmai gali būti techninės priemonės, kaip antai ugniasienės, įsilaužimo aptikimo ir apsaugos sistemos, unikalūs ir sudėtingi slaptažodžiai ir kodavimas. Taip pat pasitelkiame organizacines ir fizines priemones, pavyzdžiui, darbuotojų mokymus apie duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų apsaugos incidentų ir pavojaus identifikavimą, apribojame darbuotojų prieigą prie jūsų asmens duomenų ir užtikriname fizinę apsaugą, kuri apima ir tinkamą nenaudojamų dokumentų apsaugą.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: Jūsų tapatybei nustatyti ir su Jumis susisiekti — tam yra renkamas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys; Įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus — renkami duomenys apie Jūsų darbovietę, pareigas, pilietybę, dalyvavimą politikoje; Įvertinti Jūsų kreditingumą kad būtų galima skolinti vadovaujantis atsakingo skolinimosi principais, vykdyti mūsų veiklos rizikos reikalavimus ir, esant reikalui, būtų galima valdyti Jūsų  įsiskolinimus — renkama informacija apie Jūsų išsilavinimą, darbovietę, pareigas, darbo patirtį, pajamas, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus, kredito ir mokėjimo istorijas, Jūsų šeimą.

Jums teikti paslaugas, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Jus konsultuoti, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas — naudojame duomenis ir informaciją, kurią gauname, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Vykdyti mūsų kasdienes operacijas ir apsaugoti mūsų teisėtus interesus — laikytis teisės aktų, reglamentų, taisyklių ir pan. Vykdyti ir laikytis vietinių ar užsienio teisėsaugos reikalavimų ir prašymų, laikytis teismo proceso ar kitos ginčo teisenos reikalavimų.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Kontroliuoti, ar nereikia imtis veiksmų prieš vartotojus, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar užsiima neteisėta veikla. Šių tikslų pagrindu mes galime tvarkyti informaciją apie teisminius ir administracinius procesus, Jūsų skolas, Jūsų turtą bei kitą informaciją, susijusią su aukščiau minėtu tikslu; Kad galėtume siųsti bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus — renkame Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. Bendravimo ir konsultavimo tikslu — atsakyti į Jūsų prašymus, klausimus, skundus, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus.

  • Dvejetainių parinkčių patarėjo sukūrimas
  • Geriausios dvejetainės parinktys apžvalgos tikros

Siųsti Jums svarbius pranešimus dėl dokumentų atnaujinimo, taip pat siųsti techninio pobūdžio, įspėjamuosius ar administracinius pranešimus mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir Jūsų gautų bei išsiųstų pranešimų turinį.

Kad galėtume bendrauti nuotoliniu būdu — įrašomi pokalbiai telefonu, saugomas Jūsų telefono numeris, IP adresas, pokalbio turinys, trukmė, laikas ir kt. Užtikrinti mūsų ir Jūsų turto apsaugą — Jums apsilankant LKU grupės kredito unijų patalpose gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas ir saugomi vaizdo įrašai; Vykdant teisės aktų pažeidimų prevenciją.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Jūsų asmens duomenys yra gaunami ir tvarkomi esant bent vienam teisėto tvarkymo pagrindui: Jūs planuojate sudaryti arba jau sudarėte sutartį su mumis; Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu; Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni; Jūs davėte sutikimą.

Jeigu nepateiksite mums savo asmens duomenų, kurie yra būtini sudaryti ar vykdyti sutartį, arba kuriuos yra privaloma pateikti vadovaujantis teisės aktais arba sutartiniais įsipareigojimais, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kai apsilankote ar naudojatės interneto svetaine, naudojatės mūsų paslaugomis, tačiau ji negalioja interneto svetainėms ar paslaugoms, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Mūsų nuomone, labai svarbu užtikrinti, kad paslaugų teikimas būtų skaidrus, sąžiningas ir teisėtas.

Esant poreikiui gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai. Mes įsipareigojame, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos, bei visų kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Mūsų, kaip duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojų santykiai nustatomi rašytinėse sutartyse arba rašytinėse sąlygose, nebent teisės aktų yra nustatyta kitaip. Dažniausiai Geresni dvejetainių opcionų rodikliai asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje, tačiau kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika, kai tas yra būtina sutarties sudarymui ar vykdymui arba Jūs pats davėte sutikimą tokiam perdavimui.

Asmens duomenų perdavimo į šalis, esančias už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, atvejais mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių: Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis; Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos įmonėms privalomos taisyklės; Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus; Gautas leidimas iš Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos.

Tokiais atvejais mes imsimės visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume perduodamų ir naudojamų asmens duomenų saugumą, tačiau gali būti atvejų, kai mes neužtikrinsime, kad duomenų gavėjas laikytųsi tokių saugumo reikalavimų, kurie yra nustatyti ir privalomi Europos Sąjungoje.

kaip ištrinti svetainę apie pajamas

Mes įdiegėme ir naudojame protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kruopščiai atrenkame paslaugų teikėjus, apmokome darbuotojus atitinkamai elgtis su konfidencialia ir kita asmenine informacija, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame, tačiau primename, kad nors ir imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, mobilusis ryšys, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei reikia nustatytam tikslui pasiekti.

Privatumo politika

Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo kaip ištrinti svetainę apie pajamas bus neilgesnis nei kaip ištrinti svetainę apie pajamas metų.

Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti. Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais: Duomenys, kurie yra surinkti naudojant paslaugas, yra saugomi tol, kol Jūs naudojatės teikiamomis paslaugomis bei dar 10 metų, kai nustosite jomis naudotis; Vaizdo duomenys saugomi iki 14 dienų; Taip pat tiek laiko, kiek yra būtina dokumentų archyvavimo tikslais.

Panašūs diskusijos